За Автора

Илиан Пехливанов

След като се дипломира, започва да помага и работи в семеен бизнес. Воден от мечтата си  да бъде учител и да преподава, за да може да помага на подрастващите, през 2015 година той започва работа в Националната търговска гимназия – Пловдив, като паралелно с това, заедно със семейството си разширява семейния бизнес. Това го мотивира все повече да се учи, работи и да предава знанията си на учениците както по икономика и мениджмънт, така и знания от реалната бизнес среда за управление на фирми. През годините не спира да се развива както лично, така и професионално. След няколко години преподаване решава да създаде проекта „Мениджмънт на живота“. Първоначално идеята му е проектът да включва различни обучения за лично и професионално развитие, както и по кариерно ориентиране.

Първото му обучение се провежда през 2019 година, като е възприето много добре и има отлични отзиви. След редица от успешни обучения и добра обратна връзка, се заражда и идеята за създаване на книга. Целта й е да достигне до повече хора, за да им покаже, че успехът в България не е мит или илюзия, а нещо реално.

Хората често мислят прекалено много за професионалното си развитие, като оставят личното развитие на заден план, но едното трябва да върви ръка за ръка с другото, за да се постигат високи резултати. В книгата читателите ще научат за методите за развитие на едно предприятие и това как всъщност могат да бъдат успешно приложени в живота, което да доведе до личен прогрес.

Запознанствата на Илиан Пехливанов със стотици ученици и хора от бизнеса му помагат да вижда много различни гледни точки и да научава много истории от живота, като извлича най-полезното от тях и го споделя в тази книга.